Schatting - Plaatsbeschrijving
Tel.: +32 9 222 83 01
Kwaliteit, snelheid & service

Schattingsexpertise


Wij schatten de waarde van het goed, nemen de toestand op en leggen dit vast in een omstandig rapport.

A. SCHATTING


         

A.1. Voorafgaande schatting bij nalatenschap

Als onafhankelijke schatter treden wij op als scheidsrechter tussen de erfgenamen en de fiscus.

Wij bepalen de waarde van de onroerende goederen die behoren tot de nalatenschap.
Het omstandig proces verbaal wordt neergelegd op de griffie van het vredegerecht en is bindend voor de fiscus bij het bepalen van de successierechten.
            A.2. Schatting bij aankoop en verkoop van onroerende goederen


U wil kopen of verkopen?

Wij maken voor u een schattingsverslag. 


 • Als koper bent u op de hoogte van de correcte waarde en kan u die vergelijken met de vraagprijs.
 • Als verkoper kent u de correcte waarde van het goed en kan u zich daarop baseren voor het bepalen van de verkoopprijs.Wij doen onder meer volgende waardebepalingen:

 • woningen en appartementen
 • bouw- en industriegronden
 • opbrengsteigendommen
 • landbouweigendommen
 • bedrijfsgebouwen en fabrieken
 • bomen, zelfs bij gehele of gedeeltelijke vernieling
 • ...          A.3. Schatting van huurwaarden bij onroerende goederenU wil huren of verhuren en de correcte huurprijs kennen?

Wij maken voor u een verslag met vermelding van de normale huurwaarde.          A.4. Schatting bij onteigening

U wordt door de overheid onteigend voor openbaar nut?
U bent eigenaar, pachter of huurder ?
Probeer de onteigeningsprocedure in der minne te regelen.

Wij bieden u hierbij onze deskundige begeleiding aan.
Wij bepalen de waarde van het onteigende goed en de bijkomende vergoedingen waarop u recht hebt.

Door onze zorgen krijgt u een billijke vergoeding die rekening houdt met:

 • actuele waarde
 • gelegenheidswaarde
 • affectiewaarde
 • huur- en handelsschade
 • vergoeding voor afsluitingen
 • prijzij en navette
 • vergoeding voor verlies op alaam en dieren
 • genotsderving
 • vergoeding voor waardevermindering van overblijvende onroerende goederen
 • wederbeleggingsvergoeding
 • wachtintresten
Is een minnelijke schikking niet mogelijk, dan begeleiden wij u bij het voeren van een gerechtelijke procedure.

|Top|
B. PLAATSBESCHRIJVING


          B.1. Bij aanvang der werken


U voert werken uit, u laat werken uitvoeren of uw buren laten werken uitvoeren…

Om latere discussies te vermijden wat betreft schade of gebreken aan uw eigendom, maken wij vooraf een gedetailleerde beschrijving van de bestaande toestand. Elke barst of gebrek wordt tegensprekelijk vastgelegd in “een plaatsbeschrijving bij aanvang der werken”.


          B.2. Bij aanvang van pacht, vruchtgebruik en opstal

Bij aanvang van pacht, vruchtgebruik of recht van opstal wordt tegensprekelijk een gedetailleerde beschrijving gemaakt van de bestaande toestand. Schade die zich later voordoet kan tijdens of op het einde van de overeenkomst niet aangevochten worden.


         B.3. Bij onteigening

Een omstandig proces-verbaal beschrijft de toestand van het totale onroerende goed op het ogenblik van de waardebepaling. 

|Top| 
 

  KWALITEIT, SNELHEID & SERVICE

Voor een deskundige begeleiding van uw dossier

Dit gedeelte is in opbouw.

Peter De Groote, Ingenieur-Expert, PAO Gerechtelijk Expert
Adresgegevens
De Groote & Partners

B De Guchteneerelaan 25
9820 Merelbeke

Tel.: +32 9 222 83 01
Fax: +32 9 222 28 77
BTW: BE 0475.312.668

Webdesign by IDcreation 2012