Opmeting - Uitzetting - PV van opmeting en/of afpaling - Muurovername
Tel.: +32 9 222 83 01
Kwaliteit, snelheid & service

Landmeetkunde

De moderne meet- en tekenapparatuur waarover wij beschikken, stelt ons in staat de opmetingen én de verwerking van de meetgegevens zeer nauwkeurig uit te voeren.

          A. OPMETING

Wij meten alle onroerende goederen op, zowel horizontaal als vertikaal.

De opmeting resulteert in een gedetailleerd opmetingsplan dat voor diverse toepassingen bruikbaar is. De opdrachtgever kan van dat plan steeds een gedigitaliseerde versie bekomen.


| Top |

          B. UITZETTING

Vertrekkende van het opmetingsplan zetten wij alle nieuwe gebouwen, wegen, parkings, rioleringen en andere constructies nauwkeurig uit op het terrein.| Top |


C. PV VAN OPMETING EN/OF AFPALING


         C.1. PV van opmeting

Bij splitsing van een eigendom of bij eigendomsoverdracht door verkoop, schenking of erfenis, meten wij het geheel op. Wij leggen de eigendomsgrenzen vast en brengen ze duidelijk in kaart. We houden rekening met de bestaande processen-verbaal van zowel het te meten perceel als de aanpalende percelen.

Het opmetingsplan maakt integraal deel uit van de notariële akte. 
 


C.2. PV van afpaling

Afpaling is de rechtshandeling om op tegensprekelijke wijze de grenslijn tussen twee eigendommen vast te leggen, door blijvende uitwendige tekens te materialiseren en weer te geven in een proces-verbaal.

Wij voeren zowel minnelijke als gerechtelijke afpalingen uit. 

| Top |           D. MUUROVERNAME

Een muurovername is het gemeenschappelijk maken van een scheidingsmuur die door de eerste bouwer is opgericht. Opdat de aanpalende eigenaar de scheidingsfunctie van deze muur zou kunnen gebruiken en ervan genieten, is het aan te raden het te gebruiken gedeelte van de muur voor de helft over te nemen, vóór de aanvang van de werken.

Wij gaan na of het overnemen van de muur van toepassing is en stellen een minnelijke regeling voor.

Een muurovername vereist een gedetailleerde meting en berekening op basis van vastgelegde eenheidsprijzen.

Wij stellen het proces-verbaal dat nodig is voor de registratie op. 

| Top | 


  KWALITEIT, SNELHEID & SERVICE

Voor een deskundige begeleiding van uw dossier

Dit gedeelte is in opbouw.

Peter De Groote, Ingenieur-Expert, PAO Gerechtelijk Expert
Adresgegevens
De Groote & Partners

B De Guchteneerelaan 25
9820 Merelbeke

Tel.: +32 9 222 83 01
Fax: +32 9 222 28 77
BTW: BE 0475.312.668

Webdesign by IDcreation 2012